• Wereldwijde verzending
  • 1 jaar garantie
  • Gebruikt in bijna 50 landen
  • nl
0 Mijn offerte
04 / 08 / 2018

Aantal zelfdodingen in de GGZ neemt toe

Deel op social media Categorie

Het toenemende aantal zelfdodingen in de Nederlandse maatschappij is een zorgzame ontwikkeling. Ook binnen de GGZ is er sprake van een groei in het aantal te mensen die suïcide of een suïcidepoging met ernstige schadelijke gevolgen plegen.

De GGZ is de geestelijke gezondheidszorg, een toegepaste wetenschap die zich richt op de psychische gezondheid van de mens in plaats van het lichamelijke, zoals bij de meeste vormen van gezondheidszorg. Het doel is om de kwaliteit van leven voor het individu te herstellen en/of te verbeteren. Hierbij is het zorgwekkend dat het aantal zelfmoorden en zelfmoordpogingen in de ggz lijkt toe te nemen.

Het groeit…

Vanaf mei 2011 wordt jaarlijks bij GGZ-instellingen het aantal suïcides en suïcidepogingen met ernstig schadelijk gevolg opgevraagd. Dit is geen overzicht van alle zelfmoorden en pogingen in heel Nederland, maar van mensen die op dat moment in behandeling waren bij een GGZ-instelling, zowel bij opname als bij ambulante zorg.

Het aantal pogingen met schadelijke letsel tot gevolg is redelijk stabiel gebleven. Zo waren er in 2011, 153 gemelde pogingen. In 2017 waren dit er 155. Echter is het aantal zelfmoorden die ‘gelukt zijn’, wel gestegen. Waar er in 2011, 651 keer sprake was van suïcide, was dat in 2017 759 keer het geval.

Bron: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

Wat zijn oorzaken?

De redenen voor een persoon om suïcide te plegen liggen ver uit elkaar. Vaak is er sprake van risicofactoren die de kans doen toenemen dat een individu overgaat op zelfdoding. Dit kan een combinatie zijn van biologische, psychologische, sociale en psychiatrische factoren. Denk hierbij aan een psychiatrische aandoening zoals depressie, genetische factoren zoals een verminderde serotonerge werking, een slechte jeugd en trauma’s of persoonlijkheidskenmerken die een negatieve invloed hebben op de persoon, zoals een negatief zelfbeeld.

Daarnaast is het natuurlijk van belang of iemand professionele hulp heeft of niet. Dit valt weer onder factoren die een persoon bescherming kunnen bieden. Andere voorbeelden van beschermende factoren zijn bijvoorbeeld het hebben van een positieve attitude, open staan voor hulp en verbetering en het beschikken over behulpzame en ondersteunende vrienden, familie en/of een partner.

Hoe kunnen we het voorkomen?

Het is belangrijk dat zelfdoding voorkomen wordt. Niet alleen voor het individu, maar ook voor de familie, vrienden en de samenleving zelf. Hierbij is het van groot belang dat de overheid goede gezondheidszorg beschikbaar stelt om het aantal zelfdodingen terug te brengen. Hiervoor wordt om de zoveel jaar de Landelijke agenda suïcidepreventie opgesteld.

Een ander initiatief  om zelfmoorden terug te dringen is Stichting 113 Zelfmoordpreventie. Hier kan men 24/7 terecht voor hulp en ondersteuning. Maar ook naasten en andere betrokkenen kunnen hier terecht voor vragen en steun. Via de 113 app, crisistelefoon, chat en de website kunnen mensen hun verhaal kwijt. Stichting 113 houdt zich verder ook bezig met voorlichting en advisering van de media over hoe deze het beste informatie over zelfdoding kunnen communiceren en zorgen ze ervoor dat de acties van de Landelijke agenda suïcidepreventie worden uitgevoerd.

Ook voor de omgeving is het namelijk belangrijk om genoeg kennis te hebben over het onderwerp. In veel gevallen laten mensen al meerdere signalen zien dat ze van plan zijn of in staat zijn om over te gaan op zelfdoding. Het is van groot belang dat de omgeving deze signalen leert te herkennen en het suïcidaal gedrag kan kenmerken zodat men erop in kan spelen. Om het groeiende aantal zelfdodingen tegen te gaan is het budget van Stichting 113 verhoogd van €3,4 miljoen per jaar naar €5,4 miljoen per jaar.

Hulpmiddelen voor de GGZ: separatie kleding en beddengoed

Wat binnen de psychiatrie en GGZ vaak wordt ingezet ter preventie van zelfdoding, zijn anti-scheurmaterialen. In een ‘kalmeerruimte’ of isolatiecel hebben mensen vaak geen toegang tot gevaarlijke materialen, zoals scherpe voorwerpen of verdovende middelen, waarmee ze zichzelf kunnen verwonden. In plaats daarvan kunnen kleding en beddengoed worden verscheurd en worden gebruikt om zelfmoord mee te plegen.

Om te voorkomen dat men zelfdoding kan plegen bestaan er anti-scheur materialen. Dit zijn scheur hesjes, bermuda’s, lakens, hemden, dekens en kussens. Door de hoge scheurweerstand is het bijna onmogelijk om deze materialen kapot te maken waardoor de cliënt zichzelf niet kan verwonden. In het kort, zegt Piet van Tetcon: ‘Wij hebben deze anti-scheurmaterialen ontworpen om het aantal zelfdodingen, -verwondingen en vernielingen te verminderen binnen de GGZ, psychiatrie, politiecellen en detentie.’ Dit soort ‘separatietextiel’ kan dus op meerdere plekken worden ingezet, het is een veelzijdig hulpmiddel die de veiligheid van cliënten en werknemers verhogen.

Gerelateerd: Transporthemd om personen te vervoeren bij mentale ineenstorting.

Anti scheur bermuda & hesje